Sản phẩm nổi bật

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (355 ~ 630kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48M12Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 355kW (230V), 630kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48M12Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (250 ~ 500kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48M10Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 250kW (230V), 500kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48M10Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (220 ~ 400kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C79Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 220kW (230V), 400kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C79Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (180 ~ 355kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C66Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 180kW (230V), 355kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C66Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (160 ~ 315kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C59Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 160kW (230V), 315kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C59Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (132 ~ 250kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C48Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 132kW (230V), 250kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C48Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (110 ~ 220kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C41Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 110kW (230V), 220kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C41Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (90 ~ 160kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C32Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 90kW (230V), 160kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C32Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (75 ~ 132kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C25Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 75kW (230V), 132kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C25Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (55 ~ 110kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C21Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 55kW (230V), 110kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C21Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (45 ~ 90kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C17Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 45kW (230V), 90kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C17Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (37 ~ 75kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C14Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 37kW (230V), 75kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C14Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (30 ~ 55kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C11Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 30kW (230V), 55kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C11Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (22 ~ 45kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D88Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 22kW (230V), 45kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D88Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (18.5 ~ 37kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D75Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 18.5kW (230V), 37kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D75Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (15 ~ 30kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D62Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 15kW (230V), 30kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D62Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (11 ~ 22kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D47Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 11kW (230V), 22kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D47Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (9 ~ 18.5kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D38Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 9kW (230V), 18.5kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D38Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (7.5 ~ 15kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D32Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 7.5kW (230V), 15kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D32Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (5.5 ~ 11kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D22Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 5.5kW (230V), 11kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D22Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (4 ~ 7.5kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48D17Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 4kW (230V), 7.5kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48D17Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (160 ~ 355kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C59Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 160kW (230V), 315kW (400V), 355kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C59Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (132 ~ 250kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C48Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 132kW (230V), 250kW (400V), 250kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C48Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (110 ~ 220kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C41Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 110kW (230V), 220kW (400V), 220kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C41Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (90 ~ 160kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C32Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 90kW (230V), 160kW (400V), 160kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C32Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (75 ~ 132kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C25Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 75kW (230V), 132kW (400V), 132kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C25Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (55 ~ 110kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C21Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 55kW (230V), 110kW (400V), 110kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C21Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (45 ~ 90kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C17Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 45kW (230V), 90kW (400V), 90kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C17Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (37 ~ 75kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C14Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 37kW (230V), 75kW (400V), 75kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C14Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (30 ~ 55kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C11Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 30kW (230V), 55kW (400V), 55kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C11Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (22 ~ 45kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D88Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 22kW (230V), 45kW (400V), 45kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D88Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (18.5 ~ 37kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D75Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 18.5kW (230V), 37kW (400V), 37kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D75Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (15 ~ 30kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D62Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 15kW (230V), 30kW (400V), 30kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D62Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (11 ~ 22kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D47Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 11kW (230V), 22kW (400V), 22kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D47Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (7.5 ~ 15kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D32Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 7.5kW (230V), 15kW (400V), 15kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D32Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (4 ~ 7.5kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D17Q

Contact us

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 4kW (230V), 7.5kW (400V), 7.5kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D17Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 500kW, 3 pha, ATV71HC50N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC50N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 400kW, 3 pha, ATV71HC40N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 355kW, 3 pha, ATV71HC40N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 315kW, 3 pha, ATV71HC31N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC31N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 280kW, 3 pha, ATV71HC28N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC28N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 250kW, 3 pha, ATV71HC25N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC25N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 220kW, 3 pha, ATV71HC25N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC25N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 200kW, 3 pha, ATV71HC20N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC20N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 160kW, 3 pha, ATV71HC16N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC16N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 132kW, 3 pha, ATV71HC13N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC13N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 110kW, 3 pha, ATV71HC11N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 90kW, 3 pha, ATV71HD90N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD90N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 75kW, 3 pha, ATV71HD75N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 55kW, 3 pha, ATV71HD55N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 45kW, 3 pha, ATV71HD45N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD45N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 37kW, 3 pha, ATV71HD37N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD37N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 30kW, 3 pha, ATV71HD30N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 22kW, 3 pha, ATV71HD22N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 18.5kW, 3 pha, ATV71HD18N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD18N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 15kW, 3 pha, ATV71HD15N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 11kW, 3 pha, ATV71HD11N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 7.5kW, 3 pha, ATV71HU75N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 5.5kW, 3 pha, ATV71HU55N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 4kW, 3 pha, ATV71HU40N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 3kW, 3 pha, ATV71HU30N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 2.2kW, 3 pha, ATV71HU22N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 1.5kW, 3 pha, ATV71HU15N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 0.75kW, 3 pha, ATV71H075N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71H075N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 75kW, 3 pha, ATV71HD75M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD75M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 55kW, 3 pha, ATV71HD55M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD55M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 45kW, 3 pha, ATV71HD45M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD45M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 37kW, 3 pha, ATV71HD37M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD37M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 30kW, 3 pha, ATV71HD30M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD30M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 22kW, 3 pha, ATV71HD22M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD22M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 18.5kW, 3 pha, ATV71HD18M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD18M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 15kW, 3 pha, ATV71HD15M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD15M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 11kW, 3 pha, ATV71HD11M3X

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD11M3X

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 0.37kW, 3 pha, ATV71HU75M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU75M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 5.5kW, 3 pha, ATV71HU55M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU55M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 4kW, 3 pha, ATV71HU40M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU40M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 3kW, 3 pha, ATV71HU30M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU30M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 2.2kW, 3 pha, ATV71HU22M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU22M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 1.5kW, 3 pha, ATV71HU15M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HU15M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 0.75kW, 3 pha, ATV71H037M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71H075M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 0.37kW, 3 pha, ATV71H037M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71H037M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 315kW, 3 pha, ATV630C31N4F

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C31N4F

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 280kW, 3 pha, ATV630C31N4F

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C31N4F

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 250kW, 3 pha, ATV630C25N4F

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C25N4F

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 220kW, 3 pha, ATV630C25N4F

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C25N4F

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 200kW, 3 pha, ATV630C20N4F

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C20N4F

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 160kW, 3 pha, ATV630C16N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C16N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 130kW, 3 pha, ATV630C13N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C13N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 110kW, 3 pha, ATV630C11N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630C11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 90kW, 3 pha, ATV630D90N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D90N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 75kW, 3 pha, ATV630D75N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 55kW, 3 pha, ATV630D55N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 45kW, 3 pha, ATV630D45N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D45N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 37kW, 3 pha, ATV630D37N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D37N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 30kW, 3 pha, ATV630D30N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 22kW, 3 pha, ATV630D22N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 18.5kW, 3 pha, ATV630D18N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D18N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 15kW, 3 pha, ATV630D15N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 11kW, 3 pha, ATV630D11N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 7.5kW, 3 pha, ATV630U75N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 5.5kW, 3 pha, ATV630U55N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 4kW, 3 pha, ATV630U40N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 2.2kW, 3 pha, ATV630U30N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 2.2kW, 3 pha, ATV630U22N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 1.5kW, 3 pha, ATV630U15N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-380-480vac.jpg

Biến tần ATV600, 0.75kW, 3 pha, ATV630U07N4

Contact us

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U07N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 75kW, 3 pha, ATV630D75M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D75M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 55kW, 3 pha, ATV630D55M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D55M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 45kW, 3 pha, ATV630D45M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D45M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 37kW, 3 pha, ATV630D37M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D37M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 30kW, 3 pha, ATV630D30M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D30M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 22kW, 3 pha, ATV630D22M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D22M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 18.5kW, 3 pha, ATV630D18M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D18M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 15kW, 3 pha, ATV630D15M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D15M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 11kW, 3 pha, ATV630D11M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630D11M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 7.5kW, 3 pha, ATV630U75M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U75M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 5.5kW, 3 pha, ATV630U55M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U55M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 4kW, 3 pha, ATV630U40M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U40M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 3kW, 3 pha, ATV630U30M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U30M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 2.2kW, 3 pha, ATV630U22M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U22M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 1.5kW, 3 pha, ATV630U15M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U15M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv600-200-240vac.jpg

Biến tần ATV600, 0.75kW, 3 pha, ATV630U07M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV630U07M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 15kW, 3 pha, ATV32HD15N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HD11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 11kW, 3 pha, ATV32HD11N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HD11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 7.5kW, 3 pha, ATV32HU75N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 5.5kW, 3 pha, ATV32HU55N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 4kW, 3 pha, ATV32HU40N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 3.0kW, 3 pha, ATV32HU30N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 2.2kW, 3 pha, ATV32HU22N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 1.5kW, 3 pha, ATV32HU15N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 1.1kW, 3 pha, ATV32HU11N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 0.75kW, 3 pha, ATV32H075N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32H075N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 0.55kW, 3 pha, ATV32H055N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32H055N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-3pha.JPG

Biến tần ATV32, 0.37kW, 3 pha, ATV32H037N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32H037N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-1pha.jpg

Biến tần ATV32, 2.2kW, 1 pha, ATV32HU22M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU22M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-1pha.jpg

Biến tần ATV32, 1.5kW, 1 pha, ATV32HU15M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU15M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-1pha.jpg

Biến tần ATV32, 1.1kW, 1 pha, ATV32HU11M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32HU11M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-1pha.jpg

Biến tần ATV32, 0.75kW, 1 pha, ATV32H075M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32H075M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-1pha.jpg

Biến tần ATV32, 0.37kW, 1 pha, ATV32H037M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32H037M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv32-1pha.jpg

Biến tần ATV32, 0.18kW, 1 pha, ATV32H018M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0.1 - 599Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV32H018M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 15kW, 3 pha, ATV312HD15N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HD15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 11kW, 3 pha, ATV312HD11N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HD11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 7.5kW, 3 pha, ATV312HU75N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 5.5kW, 3 pha, ATV312HU55N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 4kW, 3 pha, ATV312HU40N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 3kW, 3 pha, ATV312HU30N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 2.2kW, 3 pha, ATV312HU22N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 1.5kW, 3 pha, ATV312HU15N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 1.1kW, 3 pha, ATV312HU11N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.75kW, 3 pha, ATV312H075N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H075N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.55kW, 3 pha, ATV312H055N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H055N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.37kW, 3 pha, ATV312H037N4

Contact us

Điện áp 380......500V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H037N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 15kW, 3 pha, ATV312HD15M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HD15M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 11kW, 3 pha, ATV312HD11M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HD11M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 7.5kW, 3 pha, ATV312HU75M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU75M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 5.5kW, 3 pha, ATV312HU55M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU55M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 3kW, 3 pha, ATV312HU30M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU30M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 2.2kW, 3 pha, ATV312HU22M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU22M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 1.5kW, 3 pha, ATV312HU15M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU15M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 1.1kW, 3 pha, ATV312HU11M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU11M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.75kW, 3 pha, ATV312H075M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H075M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.55kW, 3 pha, ATV312H055M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H055M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.37kW, 3 pha, ATV312H037M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H037M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-3pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.18kW, 3 pha, ATV312H018M3

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H018M3

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-1pha.jpg

Biến tần ATV312, 2.2kW, 1 pha, ATV312HU22M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU22M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-1pha.jpg

Biến tần ATV312, 1.5kW, 1 pha, ATV312HU15M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU15M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-1pha.jpg

Biến tần ATV312, 1.1kW, 1 pha, ATV312HU11M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312HU11M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-1pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.75kW, 1 pha, ATV312H075M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H075M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-1pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.55kW, 1 pha, ATV312H055M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H055M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-1pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.37kW, 1 pha, ATV312H037M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H037M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv312-1pha.jpg

Biến tần ATV312, 0.18Kw, 1 Phase, ATV312H018M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Tần số ngõ ra từ: 0 - 500Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV312H018M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 75kW, 3 pha, ATV212WD75N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 55kW, 3 pha, ATV212WD55N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 45kW, 3 pha, ATV212WD45N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD45N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 37kW, 3 pha, ATV212WD37N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD37N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 30kW, 3 pha, ATV212WD30N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 22kW, 3 pha, ATV212WD22N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 18kW, 3 pha, ATV212WD18N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD18N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 15kW, 3 pha, ATV212WD15N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 11kW, 3 pha, ATV212WD11N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 7.5kW, 3 pha, ATV212WU75N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 5.5kW, 3 pha, ATV212WU55N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 4kW, 3 pha, ATV212WU40N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 3kW, 3 pha, ATV212WU30N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 2.2kW, 3 pha, ATV212WU22N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 1.5kW, 3 pha, ATV212WU15N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 0.75kW, 3 pha, ATV212W075N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212W075N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 75kW, 3 pha, ATV212HD75N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212HD75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 55kW, 3 pha, ATV212HD55N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212HD55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 45kW, 3 pha, ATV212HD45N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212HD45N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 37kW, 3 pha, ATV212HD37N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212HD37N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 30kW, 3 pha, ATV212HD30N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212HD30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 22kW, 3 pha, ATV212HD22N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212HD22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 18kW, 3 pha, ATV212HD18N4

Contact us

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP21

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212HD18N4

Bảo hành: 12 tháng

http://demo.seotot.edu.vn/elani/upload/images/altivar12-1pha.jpg

Biến tần ATV12, 1.5kW, 1 pha, ATV12HU15M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV12HU15M2

Bảo hành: 12 tháng

http://demo.seotot.edu.vn/elani/upload/images/altivar12-1pha.jpg

Biến tần ATV12, 0.75kW, 1 pha, ATV12H075M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV12H075M2

Bảo hành: 12 tháng

http://demo.seotot.edu.vn/elani/upload/images/altivar12-1pha.jpg

Biến tần ATV12, 0.18kW, 1 pha, ATV12H018M2

Contact us

Điện áp 200......240V 50/60Hz

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV12H018M2

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/AM THANH/LHM0606 10.jpg

Loa âm trần LHM0606/10

178.000vnđ

Loa âm trần 6 W; gắn trần với 2 kẹp lò xo, màu trắng

upload/images/AM THANH/CCS-DS.jpg

Hộp đại biểu CCS-DS

Contact us

CCS 900 DELEGATE UNIT SHORT MICROPHONE

Giải Pháp

Giải pháp an ninh thông minh

Giải pháp an ninh thông minh

ELANI cung cấp các sản phẩm và giải pháp An ninh tích hợp công nghệ cao, phục vụ các bài toán Giám sát an ninh, Phân tích xử lý hình ảnh

Đọc tiếp

Tư vấn 2

Tư vấn 2

ELANI cung cấp các sản phẩm và giải pháp An ninh tích hợp công nghệ cao, phục vụ các bài toán Giám sát an ninh, Phân tích xử lý hình ảnh

Đọc tiếp

Tư vấn lắp đặt

Tư vấn lắp đặt

ELANI cung cấp các sản phẩm và giải pháp An ninh tích hợp công nghệ cao, phục vụ các bài toán Giám sát an ninh, Phân tích xử lý hình ảnh

Đọc tiếp

Tin tức

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - DÂN DỤNG & TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - DÂN DỤNG & TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM

Ngày 6/6/2015 Công ty ELANI đã tham gia triển lãm quốc tế điện công nghiệp - dân dụng và tự động hóa Việt Nam lần thứ 2 tai Trung Tâm Văn Hóa Hữu Nghị Việ

Đọc tiếp

Những vấn đề mắc khi sử dụng

Những vấn đề mắc khi sử dụng

Rất nhiều công ty điện lực hiện nay đã đưa vào sử dụng các chương trình điều chỉnh nhu cầu điện năng, nhằm tiết giảm phụ tải ...

Đọc tiếp

Lắp đặt camera để làm gì

Lắp đặt camera để làm gì

Rất nhiều công ty điện lực hiện nay đã đưa vào sử dụng các chương trình điều chỉnh nhu cầu điện năng, nhằm tiết giảm phụ tải ...

Đọc tiếp

Camera nào bền nhất

Camera nào bền nhất

Rất nhiều công ty điện lực hiện nay đã đưa vào sử dụng các chương trình điều chỉnh nhu cầu điện năng, nhằm tiết giảm phụ tải ...

Đọc tiếp

  • Kết nối với chúng tôi