ATS22

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (160 ~ 355kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C59Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 160kW (230V), 315kW (400V), 355kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C59Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (132 ~ 250kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C48Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 132kW (230V), 250kW (400V), 250kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C48Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (110 ~ 220kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C41Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 110kW (230V), 220kW (400V), 220kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C41Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (90 ~ 160kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C32Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 90kW (230V), 160kW (400V), 160kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C32Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (75 ~ 132kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C25Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 75kW (230V), 132kW (400V), 132kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C25Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (55 ~ 110kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C21Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 55kW (230V), 110kW (400V), 110kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C21Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (45 ~ 90kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C17Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 45kW (230V), 90kW (400V), 90kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C17Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (37 ~ 75kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C14Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 37kW (230V), 75kW (400V), 75kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C14Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (30 ~ 55kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C11Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 30kW (230V), 55kW (400V), 55kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C11Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (22 ~ 45kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D88Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 22kW (230V), 45kW (400V), 45kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D88Q

Bảo hành: 12 tháng