ATV212

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 75kW, 3 pha, ATV212WD75N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 55kW, 3 pha, ATV212WD55N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 45kW, 3 pha, ATV212WD45N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD45N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 37kW, 3 pha, ATV212WD37N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD37N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 30kW, 3 pha, ATV212WD30N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD30N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 22kW, 3 pha, ATV212WD22N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD22N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 18kW, 3 pha, ATV212WD18N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD18N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 15kW, 3 pha, ATV212WD15N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD15N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 11kW, 3 pha, ATV212WD11N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WD11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 7.5kW, 3 pha, ATV212WU75N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU75N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 5.5kW, 3 pha, ATV212WU55N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU55N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv212-3pha.png

Biến tần ATV212, 4kW, 3 pha, ATV212WU40N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380……480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP55

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV212WU40N4

Bảo hành: 12 tháng