BIẾN TẦN

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 500kW, 3 pha, ATV71HC50N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC50N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 400kW, 3 pha, ATV71HC40N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 355kW, 3 pha, ATV71HC40N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC40N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 315kW, 3 pha, ATV71HC31N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC31N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 280kW, 3 pha, ATV71HC28N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC28N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 250kW, 3 pha, ATV71HC25N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC25N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 220kW, 3 pha, ATV71HC25N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC25N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 200kW, 3 pha, ATV71HC20N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC20N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 160kW, 3 pha, ATV71HC16N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC16N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 132kW, 3 pha, ATV71HC13N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC13N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 110kW, 3 pha, ATV71HC11N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HC11N4

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/atv71.jpg

Biến tần ATV71, 90kW, 3 pha, ATV71HD90N4

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp 380......480V 50/60Hz

Mức độ bảo vệ: IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATV71HD90N4

Bảo hành: 12 tháng