Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (18.5 ~ 37kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D75Q

Bộ khởi động và dừng mềm  ATS22, (18.5 ~ 37kW),  3 pha (230V ~ 440V), ATS22D75Q

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (18.5 ~ 37kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D75Q

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 18.5kW (230V), 37kW (400V), 37kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D75Q

Bảo hành: 12 tháng

Giá: 0 vnđ

Mua ngay

Thông tin sản phẩm

Bộ khởi động mềm ATS22 dùng khởi động động cơ không đồng bộ được ứng dụng cho các động cơ hoạt động trong các máy công nghiệp như: Hệ thống băng tải, hệ thống nâng hạ, hệ thống máy đóng gói, các máy công cụ…

Sản phẩm khác

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (30 ~ 55kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C11Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 30kW (230V), 55kW (400V), 55kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C11Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (55 ~ 110kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C21Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 55kW (230V), 110kW (400V), 110kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C21Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (75 ~ 132kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C25Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 75kW (230V), 132kW (400V), 132kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C25Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (4 ~ 7.5kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D17Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 4kW (230V), 7.5kW (400V), 7.5kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D17Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (15 ~ 30kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D62Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 15kW (230V), 30kW (400V), 30kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D62Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (37 ~ 75kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C14Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 37kW (230V), 75kW (400V), 75kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C14Q

Bảo hành: 12 tháng