Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (37 ~ 75kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C14Q

Bộ khởi động và dừng mềm  ATS22, (37 ~ 75kW),  3 pha (230V ~ 440V), ATS22C14Q

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (37 ~ 75kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C14Q

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 37kW (230V), 75kW (400V), 75kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C14Q

Bảo hành: 12 tháng

Giá: 0 vnđ

Mua ngay

Thông tin sản phẩm

Bộ khởi động mềm ATS22 dùng khởi động động cơ không đồng bộ được ứng dụng cho các động cơ hoạt động trong các máy công nghiệp như: Hệ thống băng tải, hệ thống nâng hạ, hệ thống máy đóng gói, các máy công cụ…

Sản phẩm khác

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (55 ~ 110kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C21Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 55kW (230V), 110kW (400V), 110kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C21Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (110 ~ 220kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C41Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 110kW (230V), 220kW (400V), 220kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C41Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (11 ~ 22kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D47Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 11kW (230V), 22kW (400V), 22kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D47Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (22 ~ 45kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22D88Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 22kW (230V), 45kW (400V), 45kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22D88Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (132 ~ 250kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C48Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 132kW (230V), 250kW (400V), 250kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C48Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-22_ATS22D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS22, (160 ~ 355kW), 3 pha (230V ~ 440V), ATS22C59Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......440VAC

Động cơ: 160kW (230V), 315kW (400V), 355kW (440V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS22C59Q

Bảo hành: 12 tháng