THIẾT BỊ SCHNEIDER

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (355 ~ 630kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48M12Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 355kW (230V), 630kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48M12Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (250 ~ 500kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48M10Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 250kW (230V), 500kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48M10Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (220 ~ 400kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C79Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 220kW (230V), 400kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C79Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (180 ~ 355kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C66Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 180kW (230V), 355kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C66Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (160 ~ 315kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C59Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 160kW (230V), 315kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C59Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (132 ~ 250kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C48Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 132kW (230V), 250kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C48Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (110 ~ 220kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C41Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 110kW (230V), 220kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C41Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (90 ~ 160kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C32Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 90kW (230V), 160kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C32Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (75 ~ 132kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C25Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 75kW (230V), 132kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C25Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (55 ~ 110kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C21Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 55kW (230V), 110kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C21Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (45 ~ 90kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C17Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 45kW (230V), 90kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C17Q

Bảo hành: 12 tháng

upload/images/altistart-48_ATS48D.jpg

Bộ khởi động và dừng mềm ATS48, (37 ~ 75kW), 3 pha (230V ~ 400V), ATS48C14Q

Liên hệ

Chi tiết

Điện áp: 230VAC......400VAC

Động cơ: 37kW (230V), 75kW (400V)

Mức độ bảo vệ: IP00, IP20

Hãng sản xuất: Schneider

Mã hàng: ATS48C14Q

Bảo hành: 12 tháng